Unia Miasteczek Polskich

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Unia Miasteczek Polskich

Start

Email Drukuj PDF

Unia Miasteczek Polskich jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą małe miasta, gminy miejsko - wiejskie, a także wiejskie. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która stanowi główną platformę rozmów i negocjacji w kwestiach rozwiązań prawnych, finansowych i ustrojowych między władzą centralną a samorządem. UMP reprezentuje interesy swojej kategorii gmin w kontaktach z Rządem i Parlamentem. Prowadzi też lobbing na rzecz rozwoju miasteczek i gmin Polskiej Prowincji a także podejmuje działania doraźne świadcząc pomoc samorządom.

 

Przedstawiciele UMP uczestniczą w pracach wielu gremiów wspierając inicjatywy służące rozwojowi samorządności lokalnej, m.in. Komitet Regionów UE oraz budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej m.in. w Zespole - Komitecie Monitorującym ZPORR. Priorytetowe działania UMP obecnie będą się skupiać na upowszechnianiu najlepszych samorządowych praktyk będących wynikiem m.in. programów, w których stowarzyszenie uczestniczyło, szczególnie w obszarze rozwoju instytucjonalnego urzędów gmin, w tym także rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej.

Zmieniony ( Niedziela, 25 Marzec 2012 22:43 )
 


Strona 3 z 3