Unia Miasteczek Polskich

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Unia Miasteczek Polskich

Apel

Email Drukuj PDF

Unia Miasteczek Polskich, jedna z sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych uczestniczących w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu od blisko 2 lat czyni starania, aby w debacie publicznej na kondycji finansowej samorządów prezentować w pierwszej kolejności dane obrazujące nadwyżkę operacyjną netto JST, a nie nadwyżkę operacyjną brutto, która nie opisuje w pełni stanu kondycji finansów samorządów, jest o wiele wyższa, bo  nie uwzględnia zobowiązań finansowych z tytułu spłat kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Ministerstwo Finansów nie spełniło naszej prośby o opracowanie danych na temat nadwyżki operacyjnej JST. Dane takowe zostały opracowane przez eksperta samorządowego dr. Macieja Czajkowskiego, który – w oparciu o dane Ministerstwa Finansów za rok 2018 – wyliczył nadwyżkę operacyjną dla wszystkich gmin, powiatów i województw.

Wynika z nich, że w 2018 r. nadwyżka operacyjna netto całego sektora samorządowego wynosiła 14 375 mld zł, podczas gdy nadwyżka operacyjna brutto 23 122 mld zł.

Unia Miasteczek Polskich odnosi wrażenie, że ważne decyzje na najwyższych szczeblach rządowych, zwłaszcza te skutkujące zmniejszaniem naszych dochodów i jednoczesnym  nakładaniem nowych zobowiązań z tytułu podwyżek płac nauczycielskich oraz płacy minimalnej, podejmowane są właśnie w oparciu o nadwyżkę operacyjną brutto, a powinny zapadać z uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej netto, która  jako jedyna przedstawia realne możliwości całego sektora i wszystkich jednostek wchodzących w jego skład.  Nadwyżka operacyjna brutto, która pokazuje zawyżone, w sensie praktycznym nieprawdziwe możliwości finansowe JST nie powinna być podstawą do podejmowania ww decyzji na szczeblu centralnym.

Unia Miasteczek Polskich zwraca się do wszystkich stron dialogu, a przede wszystkim do decydentów aby właśnie nadwyżka operacyjna netto była podstawową i jedyną daną bazową w odniesieniu do określania kondycji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz rozwojowych samorządów w Polsce występującą w debacie publicznej o finansów publicznych JST. 
Zmieniony ( Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019 12:18 )
 

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Email Drukuj PDF

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów pod patronatem Unii Miasteczek Polskich

2-3 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się w XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Tegoroczna edycja Forum  tradycyjnie połączy liderów samorządu i biznesu. 
Bogata tematyka 10 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące będą doskonałym miejscem pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Bieżąca edycja Forum to 2 dni spotkań, 80 debat i prezentacji, ponad 350 wykładowców, ponad 1200 uczestników.

Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. 
Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.

Obok ambitnego programu merytorycznego konferencjom towarzyszyć będą ciekawe wydarzenia, takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe i promocyjne. 
Podczas wieczornej gali uhonorujemy laureatów rankingów WSPÓLNOTY.

Organizatorem wydarzenia jest spółka MUNICIPIUM. Patronat środowiskowy sprawuje Unia Miasteczek Polskich.

Program wydarzenia oraz rejestracja dostępne są tutaj. Przekierowanie na stronę www.samorzadoweforum.pl

 

Kazimierz Dolny

Email Drukuj PDF
Zmieniony ( Środa, 19 Październik 2016 11:43 )
 

Wrocław, 21 lutego 2014 r.

Email Drukuj PDF
Forum IT
 
Wrocław, 21 lutego 2014 r.
Jak z sukcesem realizować projekty informatyczne w urzędach?
 
W dniach 3–4 kwietnia 2014 r. w Zakopanem odbędzie się Forum IT dla Kierowników  Administracji – ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucjami publicznymi, a tym samym za ich informatyzację.
 
Do udziału w Forum zaproszeni zostali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie, starostowie i kierownicy pozostałych jednostek publicznych. – Wśród wielu konferencji poświęconych informatyzacji urzędów brakuje spotkań dedykowanych kadrze kierowniczej, podczas których o informatyzacji mówiłoby się w sposób przystępny, nietechniczny. Stąd pomysł na zorganizowanie Forum IT dla Kierowników w  Administracji – mówi Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”, organizatora konferencji.
 
Jak podkreślają eksperci, istnieje duży problem z włączaniem kadry kierowniczej do projektów innowacyjnych. – Kierownicy często stoją na stanowisku, że projektami „elektronicznymi”, informatycznymi powinny zajmować się departamenty informatyzacji. A takie podejście utrudnia budowanie e-administracji – przekonuje Andrzej Ręgowski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji („IT w Administracji” 2013, nr 8). Tymczasem konieczność wykorzystania technik informacyjnych w urzędach narzucają zarówno zmieniające się przepisy prawa, jak i obywatele. Potrzebę aktywnego włączenia się kierowników jednostek publicznych w realizację projektów IT dostrzega także Dariusz Przybylski, administrator w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. – Każda rewolucja informatyczna musi rozpocząć się od skutecznego przekonania pionu zarządzającego. Bez aktywnego poparcia kierownika placówki wdrażanie nowości jest z góry skazane na niepowodzenie – zapewnia Przybylski („IT w Administracji” 2012, nr 1).
 
Podczas dwudniowego Forum uczestnicy nie tylko pozyskają wiedzę na temat dobrych praktyk e-urzędu, lecz także nawiążą kontakty z innymi kierownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektów IT w instytucjach publicznych. Wśród prelegentów znajdą się bowiem osoby, które z sukcesem zrealizowały innowacyjne wdrożenia w swoich placówkach i na co dzień aktywnie uczestniczą w procesie stanowienia prawa w zakresie informatyzacji.
 
Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli m.in.: Jan M. Czajkowski – współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz założyciel Związku Miast Polskich, Aneta Cygan – kierownik projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”, Marta Kamysz-Turbak – odpowiedzialna m.in. za projekt „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ePUAP” czy Leszek Kuliński – wójt gminy Kobylnica, który na jej terenie wdrożył m.in. elektroniczny obieg dokumentów, telefonię VoIP czy bezpłatny serwis informacyjny SMS.
 
Uczestnicy Forum dowiedzą się także, w jaki sposób finansować rozwiązania IT w swoich jednostkach. Perspektywa finansowa na lata 2014–2020 będzie ostatnią, w której znajdą się pieniądze na utrzymanie i realizację nowych projektów IT w administracji publicznej. Środki te będą dostępne poprzez Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz Regionalne Programy Operacyjne. – Struktura tych funduszy właśnie się kształtuje, warto więc już dziś szukać dobrych pomysłów na cyfryzację swojej placówki. Im szybciej unowocześnimy urzędy, tym mniej będzie to kosztowało budżety gminne – mówi Jacek Orłowski.
 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza online na stronie www.forum.itwadministracji.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat Forum.
 
 
Kontakt dla prasy:
Justyna Lembryk
Specjalista ds. Public Relations
tel.: (71) 797 48 16
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rząd bliżej samorządu

Email Drukuj PDF

Rząd bliżej samorządu

Zastępca Burmistrza Gminy Chojna

Wojciech Długoborski u Premiera RP

 

We  wtorek 20 listopada 2012r.  w Warszawie odbyło się spotkanie samorządowców z premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu ze strony samorządowej udział wzięło 20 przedstawicieli  ogólnopolskich korporacji samorządowych . Jednym z uczestników spotkania był Wojciech Długoborski – Zastępca Burmistrza Gminy Chojna, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia - Unia Miasteczek Polskich. Przedstawiciele  samorządów przedstawili premierowi najbardziej palące problemy, które utrudniają pracę w samorządach.

Głównie dyskutowano o problemach  w obszarze administracja rządowa – administracja samorządowa. Na spotkaniu samorządowców z premierem poruszono m.in. kwestie nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, próby likwidacji sądów a  generalnie  dyskusja dotyczyła finansów publicznych. Szczególnie podkreślano przekazywanie samorządom zadań bez wskazywania adekwatnych źródeł ich finansowania. Ze strony samorządów padły konkretne propozycje nie obciążające budżetu państwa, które mogłyby pomóc JST w lepszym funkcjonowaniu.

Mówiono o potrzebie rozszerzenia programu przebudowy dróg lokalnych. Pojawiła się szansa na realizację postulatów, które od lat zgłasza samorząd terytorialny, czyli zmian w Karcie Nauczyciela oraz wprowadzenia standardów w zakresie oświaty i opieki społecznej.

Podczas spotkania z samorządowcami premier odniósł się negatywnie (gdyż odbyłoby się kosztem dochodów budżetu państwa) -   do samorządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada zwiększenie procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także wprowadzenie subwencji ekologicznej.

 

W trakcie rozmów podjęto też gorący  temat potrzeby  nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.

Premier potwierdził , że  docierają do niego sygnały o zamiarach dużych podwyżek opłat, które dotkną mieszkańców . Nie wykluczył, że być może pojawią się poprawki do ustawy śmieciowej, które zmieniłyby szereg mankamentów i niedociągnięć. Chodzi przede wszystkim o niedoprecyzowanie definicji instalacji regionalnej i braku możliwości zlecania własnym jednostkom odbioru odpadów, bez konieczności ogłoszenia przetargu.

 

Po spotkaniu , Donald Tusk stwierdził, że atmosfera rozmów w kancelarii premiera była do tego stopnia dobra, że zlecił ministrowi administracji i cyfryzacji - wstępne wypracowanie wspólnie z samorządowcami konkretnych  rozwiązań poszczególnych problemów.

Nad szczegółowymi rozwiązaniami będą  pracować  problemowe zespoły rządowo - samorządowe, które funkcjonują przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Efekty działań rządowo-samorządowych mają zostać podsumowane podczas kolejnego spotkania samorządowców z premierem przy udziale ministrów, które wyznaczono na 23 stycznia 2013r.

Wówczas zapadną  decyzje, aby konkretne propozycje przełożyć na rozstrzygnięcia legislacyjne.

 

Sekretarz Gminy Chojna

Ewa De La Torre

 


Strona 2 z 4