Unia Miasteczek Polskich

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Unia Miasteczek Polskich

Kazimierz Dolny

Email Drukuj PDF
Zmieniony ( Środa, 19 Październik 2016 11:43 )
 

Wrocław, 21 lutego 2014 r.

Email Drukuj PDF
Forum IT
 
Wrocław, 21 lutego 2014 r.
Jak z sukcesem realizować projekty informatyczne w urzędach?
 
W dniach 3–4 kwietnia 2014 r. w Zakopanem odbędzie się Forum IT dla Kierowników  Administracji – ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucjami publicznymi, a tym samym za ich informatyzację.
 
Do udziału w Forum zaproszeni zostali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie, starostowie i kierownicy pozostałych jednostek publicznych. – Wśród wielu konferencji poświęconych informatyzacji urzędów brakuje spotkań dedykowanych kadrze kierowniczej, podczas których o informatyzacji mówiłoby się w sposób przystępny, nietechniczny. Stąd pomysł na zorganizowanie Forum IT dla Kierowników w  Administracji – mówi Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”, organizatora konferencji.
 
Jak podkreślają eksperci, istnieje duży problem z włączaniem kadry kierowniczej do projektów innowacyjnych. – Kierownicy często stoją na stanowisku, że projektami „elektronicznymi”, informatycznymi powinny zajmować się departamenty informatyzacji. A takie podejście utrudnia budowanie e-administracji – przekonuje Andrzej Ręgowski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji („IT w Administracji” 2013, nr 8). Tymczasem konieczność wykorzystania technik informacyjnych w urzędach narzucają zarówno zmieniające się przepisy prawa, jak i obywatele. Potrzebę aktywnego włączenia się kierowników jednostek publicznych w realizację projektów IT dostrzega także Dariusz Przybylski, administrator w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. – Każda rewolucja informatyczna musi rozpocząć się od skutecznego przekonania pionu zarządzającego. Bez aktywnego poparcia kierownika placówki wdrażanie nowości jest z góry skazane na niepowodzenie – zapewnia Przybylski („IT w Administracji” 2012, nr 1).
 
Podczas dwudniowego Forum uczestnicy nie tylko pozyskają wiedzę na temat dobrych praktyk e-urzędu, lecz także nawiążą kontakty z innymi kierownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektów IT w instytucjach publicznych. Wśród prelegentów znajdą się bowiem osoby, które z sukcesem zrealizowały innowacyjne wdrożenia w swoich placówkach i na co dzień aktywnie uczestniczą w procesie stanowienia prawa w zakresie informatyzacji.
 
Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli m.in.: Jan M. Czajkowski – współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz założyciel Związku Miast Polskich, Aneta Cygan – kierownik projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”, Marta Kamysz-Turbak – odpowiedzialna m.in. za projekt „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ePUAP” czy Leszek Kuliński – wójt gminy Kobylnica, który na jej terenie wdrożył m.in. elektroniczny obieg dokumentów, telefonię VoIP czy bezpłatny serwis informacyjny SMS.
 
Uczestnicy Forum dowiedzą się także, w jaki sposób finansować rozwiązania IT w swoich jednostkach. Perspektywa finansowa na lata 2014–2020 będzie ostatnią, w której znajdą się pieniądze na utrzymanie i realizację nowych projektów IT w administracji publicznej. Środki te będą dostępne poprzez Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz Regionalne Programy Operacyjne. – Struktura tych funduszy właśnie się kształtuje, warto więc już dziś szukać dobrych pomysłów na cyfryzację swojej placówki. Im szybciej unowocześnimy urzędy, tym mniej będzie to kosztowało budżety gminne – mówi Jacek Orłowski.
 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza online na stronie www.forum.itwadministracji.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat Forum.
 
 
Kontakt dla prasy:
Justyna Lembryk
Specjalista ds. Public Relations
tel.: (71) 797 48 16
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rząd bliżej samorządu

Email Drukuj PDF

Rząd bliżej samorządu

Zastępca Burmistrza Gminy Chojna

Wojciech Długoborski u Premiera RP

 

We  wtorek 20 listopada 2012r.  w Warszawie odbyło się spotkanie samorządowców z premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu ze strony samorządowej udział wzięło 20 przedstawicieli  ogólnopolskich korporacji samorządowych . Jednym z uczestników spotkania był Wojciech Długoborski – Zastępca Burmistrza Gminy Chojna, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia - Unia Miasteczek Polskich. Przedstawiciele  samorządów przedstawili premierowi najbardziej palące problemy, które utrudniają pracę w samorządach.

Głównie dyskutowano o problemach  w obszarze administracja rządowa – administracja samorządowa. Na spotkaniu samorządowców z premierem poruszono m.in. kwestie nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, próby likwidacji sądów a  generalnie  dyskusja dotyczyła finansów publicznych. Szczególnie podkreślano przekazywanie samorządom zadań bez wskazywania adekwatnych źródeł ich finansowania. Ze strony samorządów padły konkretne propozycje nie obciążające budżetu państwa, które mogłyby pomóc JST w lepszym funkcjonowaniu.

Mówiono o potrzebie rozszerzenia programu przebudowy dróg lokalnych. Pojawiła się szansa na realizację postulatów, które od lat zgłasza samorząd terytorialny, czyli zmian w Karcie Nauczyciela oraz wprowadzenia standardów w zakresie oświaty i opieki społecznej.

Podczas spotkania z samorządowcami premier odniósł się negatywnie (gdyż odbyłoby się kosztem dochodów budżetu państwa) -   do samorządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada zwiększenie procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także wprowadzenie subwencji ekologicznej.

 

W trakcie rozmów podjęto też gorący  temat potrzeby  nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.

Premier potwierdził , że  docierają do niego sygnały o zamiarach dużych podwyżek opłat, które dotkną mieszkańców . Nie wykluczył, że być może pojawią się poprawki do ustawy śmieciowej, które zmieniłyby szereg mankamentów i niedociągnięć. Chodzi przede wszystkim o niedoprecyzowanie definicji instalacji regionalnej i braku możliwości zlecania własnym jednostkom odbioru odpadów, bez konieczności ogłoszenia przetargu.

 

Po spotkaniu , Donald Tusk stwierdził, że atmosfera rozmów w kancelarii premiera była do tego stopnia dobra, że zlecił ministrowi administracji i cyfryzacji - wstępne wypracowanie wspólnie z samorządowcami konkretnych  rozwiązań poszczególnych problemów.

Nad szczegółowymi rozwiązaniami będą  pracować  problemowe zespoły rządowo - samorządowe, które funkcjonują przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Efekty działań rządowo-samorządowych mają zostać podsumowane podczas kolejnego spotkania samorządowców z premierem przy udziale ministrów, które wyznaczono na 23 stycznia 2013r.

Wówczas zapadną  decyzje, aby konkretne propozycje przełożyć na rozstrzygnięcia legislacyjne.

 

Sekretarz Gminy Chojna

Ewa De La Torre

 

Kapituła

Email Drukuj PDF

 KOMUNIKAT   PRASOWY

Urzędu  Miejskiego w Chojnie  z dnia 6 listopada 2012r.

 

Zastępca Burmistrza Gminy Chojna Wojciech Długoborski pełniący społeczną funkcję Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich wszedł w skład Kapituły Nagrody Obywatelskiej powołanej przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

We wtorek , 6 listopada 2012r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie  odbyła się uroczystość wręczenia oficjalnych nominacji członkom Kapituły Nagrody Obywatelskiej. Po raz pierwszy Nagrody Obywatelskie Prezydenta RP  - zostaną wręczone w dniu Samorządu Terytorialnego w maju 2013 roku.
Prezydent wręczając Nagrodę Obywatelską chce wyróżnić ponadstandardowe, nowatorskie formy współpracy obywateli na rzecz dobra wspólnego oraz współpracy obywateli i władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego. Wyróżni samorządy, organizacje, pojedynczych obywateli, których działania na rzecz dobra wspólnego są warte promowania.

 

 1. Prof. Jerzy REGULSKI – Doradca Prezydenta RP – Przewodniczący Kapituły
 2. Henryk WUJEC – Doradca Prezydenta RP
 3. Ewa BARLIK – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
 4. Wojciech DŁUGOBORSKI – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca  Burmistrza Gminy Chojna
 5. Piotr FRĄCZAK – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 6. Prof. Małgorzata FUSZARA – Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Kongresu Kobiet
 7. Ryszard GROBELNY – Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Poznania
 8. Renata KOŹLICKA-GLIŃSKA – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 9. Janusz KRÓL – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
 10. Krzysztof MARGOL – Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
 11. Marta MILLER – Redaktor, Polskie Radio Program 1
 12. Ireneusz NIEWIAROWSKI – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Senator RP
 13. Jacek OSTROWSKI – Prezes Fundacji Fundusz Współpracy
 14. Mariusz POZNAŃSKI – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Czerwonak
 15. Jacek PROTAS – Prezes Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego
 16. Anna ROZICKA – Dyrektor Programu Dotacyjnego Fundacji im. Stefana Batorego
 17. Bohdan SKRZYPCZAK – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 18. Piotr SZCZEPAŃSKI– Prezes Fundacji Wspomagania Wsi
 19. Jan SZUL – Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych TVP Info
 20. Marek TRAMŚ – Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki
 21. Jan Jakub WYGNAŃSKI – Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 

 

 - Chciałbym bardzo, żeby Nagroda Obywatelska była adresowana do tych ludzi, tych instytucji, które w wymiarze praktycznym potrafią w sposób ponadstandardowy wskazywać na działania i rozwiązania budujące postawy obywatelskie - mówił Bronisław Komorowski.

 

Dziękując osobom, które przyjęły zaproszenie prezydent wyraził przekonanie, że Kapituła będzie w stanie podzielić się wiedzą ze współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i osobami indywidualnymi oraz wskazać dobre przykłady warte promowania.

Jak podkreślał, choć dorobek ostatnich 20 lat w zakresie budowania postawy obywatelskiej jest wielkim dokonaniem, wysiłki trzeba kontynuować. - Życzę Państwu i sobie, Polsce obywatelskiej, życzę sukcesu – zakończył prezydent.

 

Prezydent wręczając Nagrodę Obywatelską chce wyróżnić ponadstandardowe, nowatorskie formy współpracy obywateli na rzecz dobra wspólnego oraz współpracy obywateli i władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego. Wyróżni samorządy, organizacje, pojedynczych obywateli, których działania na rzecz dobra wspólnego są warte promowania.

 

Po raz pierwszy Nagrody Obywatelskie zostaną wręczone w dniu Samorządu Terytorialnego w maju 2013 roku.

Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

 

Przyznawana jest w trzech kategoriach:

a.      Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;

b.      Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;

c.       Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w maju każdego roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

 

Nagroda Obywatelska będzie przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia wybrane wśród działań zamieszczonych na Witrynie Obywatelskiej, która ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk.

  

 

Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

 

Zmieniony ( Środa, 14 Listopad 2012 01:03 )
 

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

Informacja o nowych przepisach związanych

z przejazdami pojazdów nienormatywnych

W dniu 19 października 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321.), nowelizująca przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

-      nowe definicje: pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny, pilot,

-      warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych,

-      siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawanych na okres od miesiąca do 24 miesięcy,

-      rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do wydawania zezwoleń (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd),

-      wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-      kary pieniężne za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

Wraz z wymienioną wyżej nowelizacją, wchodzą w życie następujące akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1.     rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764); przepisy rozporządzenia określają warunki dystrybucji i tryb wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.:

-      wzory zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisu z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii 1),

-      wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-      wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń,

-      wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-      wypełnianie i wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego termin ważności,

-      warunki wyznaczania trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego,

-      warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przez drogowy obiekt inżynierski.

2.     rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366); przepisy rozporządzenia określają
wysokość opłat za wydanie zezwoleń poszczególnych kategorii, w zależności od okresu
ważności zezwolenia,

3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629); przepisy rozporządzenia określają wymagania w zakresie pilotowania pojazdu nienormatywnego, w tym m.in:

-      warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie,

-      pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie,

-      obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego,

-      wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie.

Uprzejmie informuję, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, realizując upoważnienie zawarte w art. 64h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), wybrał producenta blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego - Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, www.pwpw.pl.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, dystrybucja blankietów zezwoleń będzie odbywała się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń.

Zgodnie z treścią umowy nr 0219/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zawartej pomiędzy resortem a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., producent blankietów zobowiązuje się do:

-       realizacji zamówienia złożonego przez organ uprawniony do wydawania zezwoleń (określony w umowie jako Odbiorca) w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zamówienia,

-       wystawienia faktury za wykonane zamówienie na blankiety zezwoleń z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.

Natomiast organ uprawniony do wydawania zezwoleń (Odbiorca) dokonuje zapłaty za dostarczenie blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na podstawie wymienionej wyżej faktury, w kwocie będącej iloczynem ceny (w wysokości 1,17 zł brutto -zgodnie z umową) oraz liczby zamówionych blankietów zezwoleń. Koszty zamówienia złożonego przez organ uprawniony do wydawania zezwoleń (Odbiorcę) wraz z kosztami dostawy pokrywa ten Odbiorca.

W związku z powyższym, organy uprawnione do wydawania zezwoleń mogą od dnia 1 października 2012 r. (początek obowiązywania wymienionej wyżej umowy) składać zamówienia na blankiety zezwoleń do producenta tych blankietów.

 


Strona 2 z 4