Unia Miasteczek Polskich

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rząd bliżej samorządu

Email Drukuj PDF

Rząd bliżej samorządu

Zastępca Burmistrza Gminy Chojna

Wojciech Długoborski u Premiera RP

 

We  wtorek 20 listopada 2012r.  w Warszawie odbyło się spotkanie samorządowców z premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu ze strony samorządowej udział wzięło 20 przedstawicieli  ogólnopolskich korporacji samorządowych . Jednym z uczestników spotkania był Wojciech Długoborski – Zastępca Burmistrza Gminy Chojna, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia - Unia Miasteczek Polskich. Przedstawiciele  samorządów przedstawili premierowi najbardziej palące problemy, które utrudniają pracę w samorządach.

Głównie dyskutowano o problemach  w obszarze administracja rządowa – administracja samorządowa. Na spotkaniu samorządowców z premierem poruszono m.in. kwestie nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, próby likwidacji sądów a  generalnie  dyskusja dotyczyła finansów publicznych. Szczególnie podkreślano przekazywanie samorządom zadań bez wskazywania adekwatnych źródeł ich finansowania. Ze strony samorządów padły konkretne propozycje nie obciążające budżetu państwa, które mogłyby pomóc JST w lepszym funkcjonowaniu.

Mówiono o potrzebie rozszerzenia programu przebudowy dróg lokalnych. Pojawiła się szansa na realizację postulatów, które od lat zgłasza samorząd terytorialny, czyli zmian w Karcie Nauczyciela oraz wprowadzenia standardów w zakresie oświaty i opieki społecznej.

Podczas spotkania z samorządowcami premier odniósł się negatywnie (gdyż odbyłoby się kosztem dochodów budżetu państwa) -   do samorządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada zwiększenie procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także wprowadzenie subwencji ekologicznej.

 

W trakcie rozmów podjęto też gorący  temat potrzeby  nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.

Premier potwierdził , że  docierają do niego sygnały o zamiarach dużych podwyżek opłat, które dotkną mieszkańców . Nie wykluczył, że być może pojawią się poprawki do ustawy śmieciowej, które zmieniłyby szereg mankamentów i niedociągnięć. Chodzi przede wszystkim o niedoprecyzowanie definicji instalacji regionalnej i braku możliwości zlecania własnym jednostkom odbioru odpadów, bez konieczności ogłoszenia przetargu.

 

Po spotkaniu , Donald Tusk stwierdził, że atmosfera rozmów w kancelarii premiera była do tego stopnia dobra, że zlecił ministrowi administracji i cyfryzacji - wstępne wypracowanie wspólnie z samorządowcami konkretnych  rozwiązań poszczególnych problemów.

Nad szczegółowymi rozwiązaniami będą  pracować  problemowe zespoły rządowo - samorządowe, które funkcjonują przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Efekty działań rządowo-samorządowych mają zostać podsumowane podczas kolejnego spotkania samorządowców z premierem przy udziale ministrów, które wyznaczono na 23 stycznia 2013r.

Wówczas zapadną  decyzje, aby konkretne propozycje przełożyć na rozstrzygnięcia legislacyjne.

 

Sekretarz Gminy Chojna

Ewa De La Torre